Technologie bezwykopowe

Bezwykopowe technologie budowy i odnowy przewodów podziemnych są przykładem na zgodne połączenie ekonomii i ekologii. Ich zastosowanie w większości przypadków jest znacznie korzystniejsze niż uciążliwa dla środowiska wymiana sieci wykonywana w wykopach. Efektywność ta jest szczególnie wysoka przypadku stosowania bezodkrywkowych technologii w warunkach miejskich, a szczególnie w śródmieściach dużych miast.Zalety stosowania bezwykopowych technologii budowy i odnowy rurociągów to m.in.:

  • ograniczenie robót wykopowych do minimum,
  • brak lub tylko minimalne utrudnienia komunikacyjne
  • ochrona środowiska przyrodniczego głównie drzew
  • minimalizacja uciążliwości dla okolicznych mieszkańców
  • brak naruszenia jakości urbanistycznej otoczenia
  • minimalizacja zniszczeń nawierzchni
  • wysokie tempo robót
  • wysoka jakość robót.

Przeczytaj o bezwykopowych technologiach oferowanych przez firmę REMINSTAL Sp.z o.o.