Oferta

Firma Reminstal specjalizuje się w budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych z polietylenu, PCV, kamionki, żeliwa sferoidalnego oraz w remontach sieci podziemnych w technologiach bezwykopowych, takich jak:

  • kraking dynamiczny,
  • mikrotuneling,
  • horyzontalne przewierty sterowane,
  • pneumatyczne przebijanie rur stalowych,
  • przeciski pneumatyczne
  • wymiana włazów

Świadczymy również usługi budowlane tradycyjną metodą rozkopową.