Kraking

 

KRAKING DYNAMICZNY  – OPIS TECHNOLOGII

Metoda krakingu umożliwia wymianę uszkodzonych rurociągów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy starego przewodu, bez konieczności dokonywania liniowych wykopów oraz bez istotnej ingerencji w panujące warunki wodno-gruntowe.

Metoda ta oferuje możliwość zachowania dotychczasowej lub powiększenia średnicy remontowanego odcinka, zwiększając jego przepustowość i poprawiając hydraulikę całego układu.

 Całość prac możemy podzielić na następujące etapy:

 Pierwszy etap polega na wyłączeniu wymienianego odcinka sieci z eksploatacji przy zapewnieniu ciągłości odbioru ścieków czy dostawy wody do odbiorców.  

 Drugi etap polega na:

  1. przygotowaniu komór – przy czym komora pierwsza (tzw. nadawcza) musi być wykonana w postaci wykopu na wymienianym ciągu w celu wprowadzenia rury PE, druga komora (tzw. odbiorcza) również może być wykopem, jednak przy wymianach kanalizacji jako komorę odbiorczą można wykorzystać studnię rewizyjną,
  2. wprowadzeniu liny do przewodu w celu połączenia z głowicą tnąco – kruszącą. Od wewnątrz głowica ta uderzana jest przez przebijak pneumatyczny tzw. „kret”, który wytwarza dynamiczną siłę potrzebną do niszczenia starej rury. Cały zestaw tzn. głowica z przymocowaną rurą polietylenową i przebijakiem pneumatycznym jest wciągana od komory nadawczej do komory odbiorczej wciągarką hydrostatyczną. Przebijak pneumatyczny jest zasilany kompresorem.

 

Trzeci etap polega na wciąganiu nowej rury z jednoczesnym niszczeniem starego przewodu. Przeciąganie odbywa się wzdłuż osi wymienianego przewodu. W trakcie przeciągania głowica prowadząca pod wpływem uderzeń rozcina i rozpycha stary przewód na boki tworząc w ten sposób przestrzeń dla nowej rury PEHD. Utworzony z pokruszonych kawałków wymienianego przewodu depozyt pozostaje w gruncie na stałe.

 

Czwarty etap polega na zdemontowaniu urządzeń, połączeniu hydraulicznym wciąganych przewodów – uruchomieniu sieci, zasypaniu wykopów, demontażu by-pasów, odtworzeniu nawierzchni i posprzątaniu placu budowy.